Projekty Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności

 

Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa P.P.H.U „Styl-Bud” Małgorzata Świeca-Ignatiuk poprzez wdrożenie wyników prac B+R”.

Wartość Projektu: 3 491 827, 40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 953 240, 57 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez wdrożenie i komercjalizację prac badawczo – rozwojowych.

Planowane efekty: Efektem będzie rozszerzenie oferty o nowe produkty: SZYBKOZŁĄCZNY SYSTEM DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU PANELI OGRODZENIOWYCH o unikatowych cecha eksploatacyjnych, możliwych do samodzielnego montażu.

Dofinansowanie UE