Regulamin

1. Sklep internetowy styl-bud.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklep styl-bud.com na stronach Internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia są przyjmowane bezpośrednio przez stronę styl-bud.com, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Zamówienia poprzez stronę sklepu styl-bud.com mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie styl-bud.com i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz Klienci nie posiadający „konta Klienta” w sklepie styl-bud.com.

4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów własnej produkcji, w związku z tym mogą wystąpić braki magazynowe o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Z uwagi na charakterystykę wytwarzania – wyroby mogą nieznacznie różnić się od fotografii oraz wymiarów w tolerancji wskazanej w katalogu gdyż są to elementy kute. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian charakterystyki produktów wymaganych względem produkcji oraz estetyki wykonania w formie finalnej.

6. W przypadku, gdy paczka dostarczona do Klienta była w stanie nienaruszonym, a po jej otwarciu Kupujący stwierdził brak jakiejkolwiek pozycji zamawianej – Kupujący musi zgłosić to mailowo na adres biuro@styl-bud.com w terminie do 48h od chwili otrzymania towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uznawane.

7. Towar wysyłany jest najczęściej w 24h od chwili złożenia zamówienia. W przypadkach szczególnych okres realizacji może się wydłużyć.

8. Ceny podane na stronie sklepu styl-bud.com są cenami BRUTTO i zawierają podatek VAT 23%

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu złożonego zamówienia przez kupującego (telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail). Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia zostaną odrzucone.

10. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia realizacji transakcji od operatora płatności Internetowych. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia zostaną odrzucane i nie będą realizowane.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

12. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 503 100 709 lub e-mailem na adres biuro@styl-bud.com

13. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

14. Wszystkie ceny w sklepie styl-bud.com podawane są w złotych polskich.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

16. Podane ceny towarów są cenami maksymalnymi i pod żadnym pozorem po złożeniu zamówienia sklep nie będzie ich zmienić na wyższe.

17. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

18. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów INPOST.

19. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.

20. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduję się na stronie: Wysyłka i Zwroty.

21. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia

– Płatność przy odbiorze – należność pobierana przez kuriera

– Płatność z góry / Pay-U – tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu lub systemem Pay-u

22. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 30 od dnia jego złożenia. PPHU „LogistSystem” Tomasz Rutkowski zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Zwrot bez podania przyczyny.

23. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient, ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie styl-bud.com. LogistSystem wydłuża ustawowy termin, w którym można dokonać zwrotu do 30 dni.

24. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie posiada śladów użytkowania. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon).

25. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do Klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu – paragonie, fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi w przypadku zwrotu części zamówienia.

Reklamacje

26. Stan paczki/paczek oraz jej/ich zawartość należy sprawdzać zawsze w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania paczki lub braku towaru zgodnego z zamówieniem należy sporządzić protokół kurierski i odesłać przez e-mail na adres biuro@styl-bud.com lub faxem na numer 585313600.  Reklamacje bez protokołu NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

27. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar na adres sklepu Styl Bud. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

29. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

30. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

31. Sklep styl-bud.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

33. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Polityka prywatności
 

Właścicielem sklepu internetowego www.styl-bud.com jest:
P. P. H. U. Styl-Bud, ul. Nadbużańska 79F, 22-200 Orchówek

W związku z zawarciem przez Panią/Pana z  P. P. H. U. Styl-Bud  z siedzibą w Orchówku, ul. Nadbużańska 79F umowy sprzedaży informujemy, że Pani/Pana dane osobowe podane w zamówieniu przetwarzane będą w niezbędnym zakresie w celu wykonania tej umowy, a więc przede wszystkim, aby dokonać dostawy towaru. Poniżej przedstawiamy szereg informacji, związanych z tym przetwarzaniem danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.
RODO – ważne informacje
Administratorem danych osobowych jest przez P. P. H. U. Styl-Bud  z siedzibą w Orchówku, ul. Nadbużańska 79F , dalej zwany  „Styl Bud”.
Z administratorem można kontaktować się:

pocztą na adres: Styl Bud

pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@styl-bud.com

telefonicznie na numer: 503 100 709

Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciemArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer faksu; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo,  kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Styl Bud może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podany zakres w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni – newsletterArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Styl Bud, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Styl Bud działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.Adres poczty elektronicznej,
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Styl Bud przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Styl Bud lub jakie mogą być podnoszone wobec Styl BudArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Styl Bud, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Styl Bud  może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub Klienta.

Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest Styl Bud, a także partnerzy i podmioty współpracujące z Styl Bud, to jest:

przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który chce skorzystać ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Styl Bud udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Styl Bud w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Styl Bud udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Styl Bud w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

dostawcy usług zaopatrujący Styl Bud w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Styl Bud prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Styl Bud) Styl Bud udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Styl Budwsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) Styl Bud udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych ma prawo do:

żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia tych danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.giodo.gov.pl),

tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Sklep internetowy styl-bud.com korzysta z plików „cookies” do prawidłowej funkcjonalności oraz do monitorowania aktywności i tworzenia statystyk odwiedzin użytkowników.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies (potocznie zwane ciasteczkami) to niewielkie pliki generowane podczas przeglądania strony i umieszczane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera nazwę strony z której pochodzi oraz oznaczony jest parametrem „długości życia” i unikatowym numerem – niezbędnym do identyfikacji przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin.

Jakich plików „cookies” używamy?

Sklep styl-bud.com wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia.

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu.

Usunięcie lub blokada plików „cookie” może wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem sklepu. W szczególności blokada plików cookies może uniemożliwić logowanie w  sklepie oraz korzystanie z „Koszyka”.

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Dofinansowanie UE